Home

Smalfilmer och videoband

överföres till dvd eller hårddisk

Smalfilmer och de flesta videoformat överföres till dvd eller hårddisk

Dubbel8 Super8 Singel8

VHS Video-2000

VHS-C Video-8 DVband

Smalfilmer

Videoband

Cinnober

Stora Östergatan 35

271 35 Ystad

0411-15085

mats@cinnoberdesign.se

Youtube klippen visar ej full bildkvalitet

Gå in på vimeo.com/smalfilmer för högre videoupplösning